" /> Schoon huys en molenwal te koopen binnen de stad Brugge | Erfgoed Brugge
Back to top

Schoon huys en molenwal te koopen binnen de stad Brugge

Omschrijving  Het huis waarvan sprake op deze verkoopaffiche is gelegen in de Witte Leertouwersstraat. de molenwal is de mote van de molen De Deerte. De betreffende graanwildmolen stond dicht bij de Ezelpoort aan het Stil Ende, ongeveer ter hoogte van de huidige Gulden-Vlieslaan. De affiche vermeldt het feit, dat De Deerte twee jaar eerder,  in oktober 1837, tijdens een storm omver geworpen werd. De molen werd niet herbouwd. Op het ogenblik van de verkoop wordt nog de aanwezigheid gemeld van de "teerlingen" waarop de molen rustte.
Datering 1839
Soort Still Image
Details Open beschrijving op Brugge in Affiches