Back to top

Begijnhof feest

Omschrijving Flori Van Acker tekent een affiche voor de Plechtige Stoet en Historische Feesten in het Prinselijk Begijnhof, ter gelegenheid van het zevende eeuwfeest in augustus 1925. Hier kiest hij voor een geslaagde versmelting van tekst en beeld. De achtergrond wordt enerzijds gevormd door een zicht op de Begijnhofkerk, met hoge kale bomen, waaronder een drietal begijntjes zich kerkwaarts begeven. Daaronder een tekstvak waarin de gotische letters, geflankeerd door een druiventros en een Vlaamse Leeuw. Frontaal voor de hele compositie de statige figuur van Johanna van Constantinopel. De gravin, frontaal afgebeeld, kijkt de toeschouwer pal in de ogen. Haar hoofddoek wordt door een kroon vastgehouden, haar kostbare gewaad drapeert zich in zware plooien tot op de grond. In haar rechterhand houdt zij een keure waaraan twee zegels prijken, in haar linkerhand een scepter. Uiteraard beschikken wij, zoals dat met de meeste middeleeuwse figuren het geval is, niet over een portret of afbeelding die ons een beeld geeft van de figuur van Johanna van Constantinopel. Dus rijst de vraag, waar Flori van Acker voor deze vrouwenfiguur de inspiratie haalt. Nemen wij daarvoor u in gedachten mee naar de gotische zaal van het Brugse stadhuis. Daar treffen wij de fameuze muurschilderingen, die tussen 1805 en 1901 door Albrecht De Vriendt en zijn toenmalige Brugse leerling Emile Rommelaere werden ontworpen en uitgevoerd. Neogotiek, alweer. Tussen de talrijke figuren die op deze historiserende wandschilderingen staan afgebeeld, vinden wij ondermeer Boudewijn van Contantinopel, vergezeld van zijn dochters Margaretha en Johanna. En wat blijkt? Jawel: precies dezelfde dame kijkt ons hier aan, in precies dezelfde kledij, vergezeld van dezelfde attributen. Spreken wij hier van plagiaat? Nee, toch! Iemand als Flori van Acker, die zich zo graag door het middeleeuwse denken liet leiden bij het tot stand brengen van zijn kunstwerken, zal ongetwijfeld van de wetenschap zijn uitgegaan, dat bij de middeleeuwse meesters het gebruiken van elkaars iconografisch materiaal geenszins als oneerlijk werd aanzien. Meer zelfs: wie beeldmateriaal van een ander kunstenaar gebruikte, bracht als het ware een eerbetoon aan de schepper van dat materiaal. Van Ackers affiche als lofdicht op de muurschilderingen van Albrecht De Vriendt... Hij signeert het ontwerp zoals de meer zelfbewusten onder de middeleeuwse kunstenaars  hun werken signeerden met Flori Van Acker fecit, zeg maar: Flori Van Acker heeft deze affiche ontworpen.
Datering 1925
Soort Still Image
Vervaardiger Flori Van Acker
Details Open beschrijving op Brugge in Affiches