" /> Ville de Bruges - Exposition de la Toison d'Or et de l' Art Neerlandais sous les Ducs de Bourgogne | Erfgoed Brugge
Back to top

Ville de Bruges - Exposition de la Toison d'Or et de l' Art Neerlandais sous les Ducs de Bourgogne

Omschrijving In 1907 wordt de nieuwe haven Brugge-Zeebrugge ingehuldigd. Bij deze gelegenheid wordt in het (nog onvoltooide) provinciaal hof een indrukwekkende tentoonstelling georganiseerd. De tentoonstelling biedt een terugblik op Brugge's glorieperiode, de Bourgondische 15e eeuw, met de stichting van de orde van het Gulden Vlies als hoofdmotief. Dit is de groot-formaat-affiche omtrent de tentoonstelling. In dezelfde map vindt u ook de affiche - met ander ontwerp - die op standaardformaat werd uitgegeven. Beide ontwerpen zijn van de hand van Flori Van Acker. In de monografie die Maurits Van Coppenolle in 1936 omtrent kunstschilder Flori Van Acker schreef vinden wij een beschrijving van deze creatie. De tekst klinkt dermate enthousiast, dat wij ze u niet willen onthouden: "Nog schitterender is dit (affiche) van de Gulden Vlies-expositie, waarop Filips de Goede de orde van het Gulden Vlies stichtende, uitgebeeld is. De monarch legt zijn eed af op het open evangelieboek gehouden door bisschop Filastre. De hertog in zijn scharlaken mantel gehuld, waarop zijn lijfsleuze "d Aultre n aury, tant que vivray" (niemand bezitter zoolang ik leef) geborduurd staat, is waarlijk majestatisch. Dit figuur maakt zich glansrijk los van het geheel, wijl den bisschop, met waardeering, maar gezag-bewust, naar den hertog buigt. De flink samengestelde achtergrond groepeert voor een brandvenster en een muur - waarop de blazoenen van Filips staten weergegeven worden - de geestelijkheid, de vaandeldragers, de herauten, twee schildknapen, de wapens van Bourgondie dragende, en een prelaat, die een kussen met reliek houdt. Als men van een meesterwerk in dezen trant spreken wil, is de Gulden Vlies-plakbrief er zeker een van oorspronkelijkheid, samenstelling en uitvoering."
Datering 1907
Soort Still Image
Vervaardiger Flori Van Acker
Details Open beschrijving op Brugge in Affiches