Back to top

Wedstrijd voor schilderkunst - Prijs Keane 1966

Omschrijving Achter onopvallende affiches schuilt niet zelden een onverwacht verhaal. Omtrent deze affiche bezorgt Alex Calmeyn ons volgende informatie - waarvoor dank, uiteraard: "Bij uitgeverij Kruispunt verscheen in 2000 een boek van auteur Jaak Fontier, getiteld "De Eigentijdse Beeldende Kunst in Brugge 1945-1999.  Een documentatie met kritische bedenkingen."  Daarin llezen we : “In 1964 had het Amerikaanse kunstenaarsechtpaar Walter en Margaret Keane Brugge bezocht. Getroffen door de schoonheid van de stad, besloot Walter Keane een van zijn werken aan de stedelijke overheid te schenken en een beurs van 75.000 BEF vrij te maken voor een wedstrijd die zijn naam zou dragen. Die prijs-Keane, bedoeld als aanmoediging, was bestemd voor schilders van minder dan 35 jaar uit het bestuurlijk arrondissement Brugge. De Stad besloot de prijs op te splitsen in drie wedstrijden waaraan telkens 25.000 BEF zou worden besteed.  De wedstrijd had voor het eerst plaats in 1966. Laureaat werd Renaat Bosschaert (1938); Rita Vandekerckhove (1940) kreeg een premie. Van 5 tot 27 november 1966 werden hun werken samen met die van de acht geselecteerden geëxposeerd in het Brangwynmuseum.  In 1968 namen 13 kunstenaars deel met 49 werken. Willy Lambrecht (1944) kreeg de eerste prijs, Robert Vanhaecke (1935) de premie.  Hun werken werden in het Groeningemuseum tentoongesteld.”  Over een derde uitreiking gewaagt Jaak Fontier blijkbaar niet. Toevallig ben ik daarover zelf goed gedocumenteerd : deze vond plaats in 1971.  Er waren 20 deelnemers met 81 inzendingen, waarbij niemand in aanmerking kwam voor de hoofdprijs.  Het totaal bedrag van 25.000 frank werd toen omgezet in vijf premies van 5.000 BEF, eveneens met een overzichtstentoonstelling in Groeninge." Renaat Bosschaert was schilder, graficus, kalligraaf en drukker. Wij herinneren ons zijn atelier in de Sint-Annakerkstraat, een huis propvol ambachtelijk drukkerijmateriaal. Renaat Bosschaert overleed op achtenzestigjarige leeftijd in 2007.
Datering 1966
Soort Still Image
Details Open beschrijving op Brugge in Affiches