Back to top

Sterrestoet

Omschrijving De vzw Sterregroep organiseert zijn jaarlijkse Sterrestoet, met regisseur Tony Willems. Hij regisseerde de stoet van 1974 tot 1989. BBL is de hoofdsponsor, die voor de passe-partout-affiche zorgt. Campagnebeeld is een tekening van Leon Dieperinck (1917), Brugs schilder die tot de zgn. Brugse School gerekend wordt. Het is ons niet bekend, of het een bestaande tekening betreft, dan wel of ze voor de affiche in kwestie tot stand kwam. Detail: in de kerstster het logo van het Breydel & De Coninck - jaar 1987.
Datering 1987
Soort Still Image
Vervaardiger Leon Dieperinck
Details Open beschrijving op Brugge in Affiches