Back to top

Nieuwstraat 5

referentie OLV/1599
Part
Zestienstraat Nieustrate
Oud huisnummer C20/3
Adres Nieuwstraat 5
Adrescode 800002380005
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis, vroeger twee huizen, is eigendom van Jonkheer Marcus Laurijn Heer van Watervliet
14/06/1582: arrest - Hubrecht Goltz laat beslag leggen op dat gedeelte van het huis en het huis OLV/1600, toekomende aan Jonkheer Guido Laurijn, als erfgenaam van Jonkheer Marcus Laurijn, wegens verhaal over een som van 2096-10-01 groten
3/02/1594: verkoop bij decreet - Het huis wordt bij dekreet verkocht aan Jonkheer Chaerles van Marivoorde
6/11/1595: afstand van eigendomsrecht - Mtr Jan van Belle, als machtige over de weduwe van Marcus Laurijn, en de voogden van haar zoon Marcus Laurijn, doen afstand van het eigendomsrecht op het huis, tvv Chaerles van Marivoorde
5/01/1604: verkoop - Aeneas van Marievoorde et uxor, als erfgenamen van Chaerles van Marievoorde, verkopen 1/4 deel van dit huis aan de weduwe van Chaerles van Marievoorde
24/11/1609: verkoop - De erfgenamen van de weduwe van Chaerles van Marievoorde, verkopen het huis aan Pieter Dominicle
4/09/1638: schenking - Marie Dominicle schenkt 1/4 deel van dit huis aan Catheryne fa Jaques Imbert en aan Niclaeys, Margriete en Ijsabeau Romel, kinderen van Niclaeys Romel
4/04/1639: arrest - Aernout Verbrugghe, als machtige over de weduwe van Pieter Baggaert laat arrest doen op zulk deel van het huis, eigendom van Jacques Spae, hem toekomende uit de erfenis van Anna de la Fueille, wegens verhaal over een schuld van 15-18-02 groten
10/04/1639: verband - Jacques Spae, weduwnaar, verbindt dat deel van het huis, hem toekomende uit de erfenis van Anna Feulle, in een som van 1500 gulden, over geleend geld en borgstelling, tvv Pieter Houck
31/10/1639: schenking - Guillaume le Clercq en zijn echtgenote Catharine Isenbaert, schenken aan Niclaeis Romel, dat deel van het huis, hun toekomende uit de nalatenschap van Anna Feulle
9/11/1639: verkoop - Jacques Spaen en Elisabeth Spaen, verkopen 1/12 deel van dit huis, hun toekomende uit de nalatenschap van Anna Feulle, aan Niclaeis Rommel
17/11/1639: verkoop - Jan du Lieu fs Jan, verkoopt zijn eigendomsdeel in dit huis, welke hij verkreeg uit de nalatenschap van Anna Feulle, aan Niclaeis Rommel
24/11/1639: verkoop - Diverse erfgenamen van Anna de Feulle, verkopen hun eigendomsdelen in dit huis, aan Niclaeys Rommel
12/04/1640: verkoop - Diverse erfgenamen van Anna de Feulle, verkopen hun eigendomsdelen in dit huis, aan Niclaeys Rommel
28/04/1640: verkoop - Diverse erfgenamen van Anna de Feulle, verkopen hun eigendomsdelen in dit huis, aan Niclaeys Rommel
27/08/1640: verkoop - Jacques Imbert, Margriet Dominicle en Gilles Dominicle, verkopen hun eigendomsrechten in dit huis, aan Niclaeis Rommel
24/11/1640: verkoop - Diverse erfgenamen van Anna de Feulle, verkopen hun eigendomsdelen in dit huis, aan Niclaeys Rommel
12/01/1646: arrest - Francois Gonsales de Saldaigne, als erfgenaam van Jenne Marie fa Jaspar de la Torre, laat arrest doen op het huis, toebehorende aan Niclaeis Rommel
13/12/1646: verkoop - Diverse erfgenamen van Anna Feulle, verkopen hun eigendomsdelen in dit huis, aan Niclaijes Rommel
6/06/1777: verkoop - Charles Stockhove verkoopt het huis aan Jan Aijbert Stockhove
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be