Back to top

Eekhoutstraat 40

referentie OLV/1411
Part
Zestienstraat Eechoutstrate
Oud huisnummer C18/6
Adres Eekhoutstraat 40
Adrescode 800000630040
Geschiedenis 1/01/1580: Adam van Troostenberghe is eigenaar
19/10/1584: rente - Adam van Troostenberghe zet een rente van 0-20-0 pen 16 t.v.v. het klooster van de Jacobinessen. Afspraken over een gemeenschappelijk toilet met OLV/1410 en OLV/1412 worden vermeld. Lasten : 1/2 van 3-0-0 parisis en 0-15-0 pen 16 t.v.v. het klooster van de Jacobinessen
15/01/1605: verkoop (1/4) - Claeis van Troostenberghe, één der erfgenamen van Adam van Troostenberghe, verkoopt 1/4 aan de weduwe van Claeis van Troostenberghe
15/09/1605: verkoop (1/4) - Charles van Troostenberghe, één der erfgenamen van Adam van Troostenberghe, verkoopt 1/4 aan de weduwe van Claeis van Troostenberghe
14/06/1607: rente - Pieter Lanis en echtgenote zetten een rente van 2-0-0 pen 16 t.v.v. de weduwe van Adam van Troostenberghe
14/06/1607: verkoop - De weduwe van Adam van Troostenberghe verkoopt aan Pieter Lanis, lasten inbegrepen
14/06/1607: lopende schuld - Pieter Lanis en echtgenote verbinden het huis in een lopende schuld van 48-0-0 t.v.v. de weduwe van Adam van Troostenberghe
22/06/1615: rente - Pieter Lanis en echtgenote zetten een rente van 3-0-0 pen 18 t.v.v. Lievyne Lanis
13/04/1647: rente - Albert Pilgrem en echtgenote, eigenaars via erfenis van Pieter Lanis, zetten op 1/2 van dit huis een rente van 3-0-0 pen 16 t.v.v. Jantken van Lokere
23/03/1648: verkoop - Norbertus Pilgrem en echtgenote verkopen 1/2 aan Susanne de Gooris, weduwe van Pieter Lanis
28/04/1648: rente - De weduwe van Pieter Lains zet een rente van 3-2-6 pen 16 t.v.v. Philips de Knijt
4/05/1651: arrest - Cathelyne de Smit, echtgenote van Amplenius de Gorre, liet beslag leggen op het deel dat Amplenius toekomt, om een levenslange alimentatie te eisen
11/05/1651: verkoop - Frans de Gooris en echtgenote, Barbara de Gooris, Clara de Gooris, Pieter Lootins en echtgenote Janneken Adriaens, Laureyns de Bruyne en echtgenote Marie Garrette, Jacques Loys en echtgenote Barbele de Bruyne, Franchois Timmerman en echtgenote Catherine de Bruyne, verkopen 1/3 en 1/5 van 2/3 aan Wouter van Mierop
21/08/1651: overdracht van rente - Pieter Coppejanssens en Heindric Bertels, voogden van de minderjarige zoon van wijlen Joos van Lokeren, dragen de rente van 3-0-0 pen 16 (dd. 13-04-1647) over aan het weeskind van meester Cornelis vander Woestyne, ter acceptatie van zijn voogd meester Guillame vande Woestijne
20/01/1653: arrest - Beernaert vande Berghe de oude liet arrest doen op het deel van het huis van Amplenius Gorre of zijn erfgenamen, dat hen toekwam na het overlijden van de weduwe van Pieter Lauwers, wegens een schuld van 6-15-2
19/10/1655: verkoop bij decreet - Na gerechtelijke inbeslagneming van het deel van Amplenius de Gorre wegens de schuld van 6-15-2, werd dit deel verkocht bij decreet aan Niclaeys Cobrysse, echtgenoot van de schuldeiser Joanna vande Berghe
18/02/1658: overdracht van eigendomsrecht als borgstelling - Niclaeys Cobrysse en echtgenote Joanna vande Berghe dragen hun deel van dit huis over aan Guillame de Visschere als borgstelling voor 40-0-0 die ze van hem leenden
25/11/1666: rente - De weduwe van Wouter Mierop zet op 1/2 van 14/15 van dit huis een rente van 2-0-0 pen 18 t.v.v. Jan Sarlot, ter acceptatie van zijn voogd Beernaert van Troostenberghe
8/05/1673: verzoek i.v.m. huur - Gilles Verlinde laat weten dat hij dit huis huurde van de weduwe van Wouter Mierop en Jan, Cathelijne en Wouter Mierop voor 3 jaren met optie van verlenging. Via een procedure bij het stadsbestuur (Pieter Aerts voor de verzoeker en Pieter Keysere voor de verweerders) bekomt hij dat het huis niet zal verkocht worden zonder vermelding van de huur ; een pachtbrief blijkt niet noodzakelijk
5/10/1674: verkoop - Catharine de Gorre verkoopt 2/15 aan Barbara Isenbaert, weduwe van Wouter van Mierop en haar 5 kinderen Wouter, Jan, Catharine, Marie en Barbara
7/12/1674: rente - De weduwe van Wouter van Mierop, Wouter van Mierop, Jan van Mierop en echtgenote, Catharine en Marie van Mierop zetten op 9/10 een rente van 10-0-0 pen 20 t.v.v. Joanne Marie Thierijn
20/12/1677: rente - Barbara Mierop zet op 1/10 een rente van 10-0-0 pen 20 t.v.v. Joanne Marie Thierijn
2/06/1679: verkoop en verband - De weduwe van Wouter Mierop, Wouter van Mierop, Jan van Mierop en echtgenote, Catharine en Marie van Mierop en Barbara van Mierop verkopen dit huis (een bakkerij) aan Pieter Monyncx. De nog niet betaalde koopsom blijft bezet op het huis
12/04/1681: rente - Pieter Monyncx en echtgenote zetten op dit huis (een bakkerij) een rente van 5-0-0 pen 20 t.v.v. Alexander Inghelbrecht
13/10/1682: arrest - Gilles van Crappe liet beslag leggen op het huis (een bakkerij) van Pieter Moenijnck i.v.m. een lening van 1000 gulden pen 16
9/11/1682: arrest - Maerten Mussche liet beslag leggen op het huis (een bakkerij) van Pieter Moenijncx, zoon van Joos, en zijn alaam, als schadeloosstelling voor de borgstelling over zijn vader Joos Moenijncx voor een lening van 100-0-0 pen 20 van de weduwe van meester Pieter Pattijn. Pieter Moenijncx had schadeloosstelling beloofd. Mussche eist dit op omdat de weduwe hem reeds aansprak
11/02/1683: verkoop bij decreet - Wegens een tegoed van 5-0-0 voor 1 jaar achterstallige rente lieten meester Anthone Le Gillon en zijn zus Marie Charlotte Le Gillon dit huis in beslag nemen. Het volledige bedrag wordt opgeëist omdat de schuldenaar dit huis verlaten had. De schuldeisers kopen het huis voor 332-0-0
25/05/1688: rente - Meester Anthone Le Gillon zet op dit huis en bakkerij met toebehoren, een rente van 5-2-0 pen 25 t.v.v. het klooster van de paters Carmers ter acceptatie van de procurator pater Dionisius in ruil voor een wekelijkse mis in de H. Basiliuskapel voor het zieleheil van Le Gillon en voorouders
1/06/1688: schenking van lijfrente - Meester Anthone Le Gillon zet op dit huis en bakkerij met toebehoren een lijfrente van 9-0-0 t.v.v. Anna Marie Opsom, weduwe van Adriaen van Thunnebroucke, hetgeen betaald zal worden gedurende haar hele leven en het leven van Anthone Emanuel van Thunnebrouck, haar minderjarig kind
30/10/1692: verkoop - Pieter Vuyterwulghe, gemachtigd over meester Chaerles Basilius Inghelbrecht, Jan Nollet en echtgenote, Anna Marie Inghelbrecht en Marie en Francoise Bernarde Inghelbrecht, verkoopt 5/6 van dit huis, 5/6 van JAN/0663 en 5/6 van JAN/0665 en 5/6 van 3 stenen cameren (JAN/0668, JAN/0669û en JAN/0669² aan Clara Inghelbrecht die het resterende deel bezit. De lasten voor de andere huizen worden hier vermeld
3/04/1703: verkoop - De erfgenamen van Clara Ingelbrecht, weduwe van Frans vander Heyden, verkopen dit huis aan Cornelis Moreel
21/02/1709: overdracht van lijfrente - Antone Emanuel van Tunnebroeck bij Anna Mary Opsom, en echtgenote dragen de lijfrente van 9-0-0 pen 10 (dd. 01-06-1688) over aan Joannes Leopoldus Du Pon, ter acceptatie van zijn grootmoeder, de weduwe van Jan Dupon. Zij betaalt deze aankoop met eigen geld t.v.v. het kind van haar zoon, maar ze behoudt zelf het vruchtgebruik
20/04/1712: arrest - Adriaen Pieters liet beslag leggen op het huis van de weduwe van Moreel omwille van achterstallige lijfrentebetalingen t.v.v. weduwe de Ponck en nu haar erfgenaam Jan de Ponck. De weduwe had de rente afgekocht van Emanuel van Tennebroucke. Het betreft een bedrag van 25-0-0
30/12/1712: overdracht van lijfrente - Jan de Pon en echtgenote dragen de lijfrente van 9-0-0 pen 10 (ten laste van Mr. Antone Legillon en oorspr. bezet t.v.v. Antone Emanuel van Theunebrock) over t.v.v. Viglius Niclays Deschamps
14/07/1728: rente - 1/6 van het huis is door Jacobus d'Hoyere belast met een rente van 0-16-8 pen 20 over het kapitaal van 100 gulden t.v.v. Cornelis Berteloot. Zie DON/1166
12/06/1734: rente - 3/4 van het huis in eigendom van meester Cornelis en Anna en Livine Dhoijere is belast met een rente van 6-0-0 pen 25 t.v.v. de Capucinessen van Brugge. Zie DON/1166
27/04/1779: verkoop - Ignace Pardo, heer van Fremicourt, burgemeester van de commune en uitvoerder van het verlaten sterfhuis van de bejaarde ongehuwde Anna Marie d'Hoijere, verkoopt het huis aan Jacobus Hersele
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be