Back to top

Katelijnestraat 148

referentie OLV/0814
Part
Zestienstraat Sinte Cathelynestrate gaende zuydwaert
Oud huisnummer C11/25
Adres Katelijnestraat 148
Adrescode 800001550148
Geschiedenis 1/03/1598: Verkoop - De wed. van Joos van Damme verkoopt dit huis aan de wed. van Willem de Doopere.
24/11/1607: Verkoop - Guilliame de Doopere als erfgenaam van de wed. van Willem de Doopere verkoopt de 1/2 van dit huis aan Charles de Doopere zijn mede-erfgenaam.
16/11/1613: Verkoop - Anthonius de Meestere en huisvr. verkopen dit huis aan Gheeraert Adriaens.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be