Back to top

Eekhoutstraat 10

referentie OLV/1395
Part
Zestienstraat Eechoutstrate
Oud huisnummer C18/22
Adres Eekhoutstraat 10
Adrescode 800000630010
Geschiedenis 1/01/1580: Voor de periode 1580-1610 : zie OLV/1392
19/08/1619: verkoop - Mathys Bouuaert en echtgenote en de voogden van het minderjarig kind van Mathys bij zijn eerste echtgenote Magdalene Coolbrant, verkopen aan Jan van Pe de jongere met 0-3-0 landcijns aan het godshuis van Nazarette. Andere lasten rusten enkel op OLV/1393 en OLV/1394
19/08/1619: lopende schuld - Jan van Pe en echtgenote verbinden het huis in een lopende schuld van 750 gulden t.v.v. Mathys Bouuaert en echtgenote en de voogden van zijn minderjarig kind
4/09/1619: rente - Jan van Pe de jonge en echtgenote zetten een rente van 2-0-0 pen 16 t.v.v. Osten de Cridts
27/04/1622: rente - Jan van Pee en echtgenote zetten een rente van 5-0-0 pen 18 t.v.v. Mayken, dochter van Osten de Crits
24/07/1626: rente - Jan van Pe de jongere en echtgenote zetten een rente van 6-0-0 pen 18 t.v.v. meester Olivier de Wree
6/11/1631: schuld - La. Croes, meerderjarig, verbindt het huis in een schuld van 1750 gulden t.v.v. Jan van Pe de jongere en echtgenote
6/11/1631: verkoop - Jan van Pe de jongere en echtgenote verkopen aan La. Croes
10/05/1632: verkoop - La. Croes en echtgenote verkopen aan de weduwe van Adriaen Roels en de weduwe van Frans Marissael
8/11/1667: verkoop - Het huis is verkocht aan Joanna en Catharine Maressael. Zie OLV/1393
2/05/1770: verhuur - Agnes Blocteur, echtgenote van Jan Baptiste Geessens, gemachtigd over Angeline Dhooghe, verhuurt aan Carel Nobus voor 15 jaar aan 15-0-0. Huisgelden vallen ten laste van de huurder