Back to top

Verkoop, Ropeerdstraat 5 - 18/01/1672 | Erfgoed Brugge

Referentie CAR/0412
Aard verkoop
Part Carel vander Respaille et uxor, Vincent Ameij en Pieter Sterck voogden van de 2 kinderen van Jan Creve verkopen dit huis aan Maerten Buijcquoij.
Klerk Renier de Grave
Datering 18/01/1672
Zestienstraat Ramstrate
Oud huisnummer F6/64
Adres Ropeerdstraat 5
Adrescode 800002840005
Nota In de 18de-eeuwse kopij van het register wordt een opsplitsing gemaakt: CAR/0412 iø en CAR/0412 iiø; het eerste wordt in het oorspronkelijk register niet vermeld. Volgens de 18ø eeuwse kopij: CAR/0412 iø: " 't portken daerneffens. Dit portken, niet bekend per voorgaand register, is den uijtganck vanden huijse genaamt de Naeme Jesus hiervooren fø 357 (CAR/0357) ende staende ten voorhoofde inde Carmerstraete, dus siet d'alienatien ende affectatien van dese partije dieto fø 357.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be