Back to top

Verkoop, Genthof 18 - 18/02/1695 | Erfgoed Brugge

Referentie CAR/0187
Aard Verkoop
Part Mr. Ignatius Baudens en Jan de Vooght, voogden van de 3 minderjarige weeskinderen van Pieter Jan Storme, verwekt bij Isabella Clara vande Walle, verder dezelfde Jan de Vooght én Jan Baptiste vanden Bogaerde, voogden van de 3 kinderen van voornoemde mr. Ignatius Baudens, verkopen dit huis t.v.v. Jan Verfaille, optredend voor Pieter de Broucker.
Klerk Jacob Loijs
Datering 18/02/1695
HuisnaamDen Zwarten Arent
Zestienstraat Langhe Ghenthof
Oud huisnummer F3/81
Adres Genthof 18
Adrescode 800000860018
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be