Back to top

Arrest, Garenmarkt 19 - 3/09/1725 | Erfgoed Brugge

Referentie DON/1395
Aard arrest
Part Cornelis Heyns liet arrest doen op het huis en toebehoren in eigendom van Joannes van Ackere en bewoond door Joos Bernaert wegens een schuld van 100-0-0 pen 20 (kapitaal)
Klerk Pieter Jessens, zoon van Pieter
Datering 3/09/1725
Zestienstraat Vlasmarct
Adres Garenmarkt 19
Adrescode 800000800019
Nota Dit huis vormde tot 1581 één geheel met DON/1394 en stond bekend als DON/1262
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be