Back to top

Erfenis, Fonteinstraat 20 - 20/04/1581 | Erfgoed Brugge

Referentie JAK/0349
Aard erfenis
Part Dit huis behoort nu toe aan de weduwe en erfgenamen van Gillis Thiry en wordt belast zoals JAK/0348.
Datering 20/04/1581
Zestienstraat Fonteynstraetken
Oud huisnummer D16/86
Adres Fonteinstraat 20
Adrescode 800000750020
Nota Gaat steeds samen met JAK/0348, JAK/0350, JAK/0351, JAK/0352 en JAK/0353. Meeste inschrijvingen staan bij JAK/0348. Door de sanering van de Boeveriewijk omstreeks 1875 zijn o.m. de Spiegelstraat verdwenen, de Maagdenstraat verlengd en de Fonteinstraat verbreed. Voor de percelen in de Fonteinstraat is het dus niet meer met zekerheid mogelijk om de link met het actuele adres te maken.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be