Back to top

Lopende schuld, Zuidzandstraat 32 - 8/07/1580 | Erfgoed Brugge

Referentie JAK/0263
Aard Lopende schuld
Part Cornelis van den Briele, gehuwd met de weduwe van Pieter Pierssins, verbindt 1/2 van dit huis in een lopende schuld van 39-0-0 tvv de kinderen van Pieter Pierssins en Maeijken Waerins. Dit huis is belast met een landcijns van 0-4-4 tvv het Magdalenagesticht, 9 1/2 tvv het Sint Janshuis en 2-0-0 pen 18 tvv. Dit huis is met een huis uit de Westmeers verbonden voor 0-20-0 pen 20 tvv wijlen Jooris Claijssens, waarvoor Daneel Feijs borg staat. Er is een landcijns van 0-0-4 tvv de Sint Jacobs kerk
Klerk Bartholomeus Berot
Datering 8/07/1580
HuisnaamDen Thuijmelare
Zestienstraat Zuydzandtstrate
Oud huisnummer D18/2
Adres Zuidzandstraat 32
Adrescode 800003900032
Nota IN 1680 wordt een stuk erf verkocht en gevoegd bij JAK/0259.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be