Back to top

Arrest, Potterierei 53 - 6/11/1716 | Erfgoed Brugge

Referentie CAR/0629-2
Aard Arrest
Part Op verzoek van Pieter vanden Bogaerde wordt arrest gelegd op dit eigendom van Jaques Bucquoij als verhaal voor 1500 guld met intrest pen 20
Klerk Pieter Haghetuyte
Datering 6/11/1716
Zestienstraat Potterie Reye
Oud huisnummer F8/5
Adres Potterierei 53
Adrescode 800002710053
Nota Dit perceel, een deel van het doodlopend Bogaertstraatje, wordt op 01-04-1651 door de Stad Brugge verkocht aan Adriaen Hervy. Op 07-07-1717 wordt het eigendom gesplitst. Het niet bebouwd gedeelte wordt gevoegd bij CAR/0680 maar de affectaties en alienaties daarop blijven tot 1727 verder ingeschreven bij CAR/0629-2
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be