Back to top

Uitkering, Oude Zak 19 - 31/10/1581 | Erfgoed Brugge

Referentie JAK/1317
Aard uitkering
Part Baltazar Eeckaert en de weduwe van Roelant van Hoijeghem beloven kwijtschelding te verlenen aan Claeijs 00-02-00 van ter voldoen(inge) van de testamenten van Roelant van Hoijeghem en bijzonderlijk de som van 12-00-00 gr. door de voornoemde Roelant nagelaten de 06-00-00 gr. aan Adriaen de Hont en 06-00-00 gr. aan Jozijne van Hoijeghem daarin verbonden dit huis en daarboven 16-00-00 parisis leenrente, verschuldigd aan de erfgenamen van Aernout vander Banck en nog 00-20-00 gr. pen. 18 verschuldigd aan de weduwe van Jan vanden Berghe.
Klerk Cornelis de Ruddere
Datering 31/10/1581
Zestienstraat Ouden Zack
Oud huisnummer D5/40
Adres Oude Zak 19
Adrescode 800002540019
Nota Enkele gemeenschappelijke inschrijvingen met JAK/1318.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be