Back to top

Arrest, Geldmuntstraat 29 - 27/03/1711 | Erfgoed Brugge

Referentie JAK/1751
Aard arrest
Part Pieter Moentacq laat beslag leggen op dit huis, eigendom van Jan van de Kerckhove ten titel van verhaal voor alle sommen die voornoemde Jan schuldig is aan Pieter Taffijn. Tevens wordt beslag gelegd op de huizen in de Noordzandstraat JAK/1655 & 1656.
Klerk Pieter Jessens, senior
Datering 27/03/1711
Zestienstraat Ghelthuustrate
Oud huisnummer D21/36
Adres Geldmuntstraat 29
Adrescode 800000850029
Nota In record dd. 02/07/1649 wordt vermeld: dit huis nu een tweewoonst uitmakend.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be