Back to top

Verkoop, Geldmuntstraat 29 - 12/10/1581 | Erfgoed Brugge

Referentie JAK/1751
Aard Verkoop
Part Jan Scheluwaert verkoopt dit huis aan Jan van Pamel hierbij verklarend dat dit huis de afloop moet gedogen van regen- & keukenwater alsmede andere afvalwater door een greppel die over de grond van het volgend huis loopt JAK/1752, en van daarachter het toilet van de drie volgende huizen JAK/1752,1753 & 1754 over de grond van het huis erachter vroeger genaamd Vrieslant en nu de Roose staande in de Sint-Amandsstraat; verder dat dit huis belast is verschillende cijnzen en renten verschuldigd aan verschillende kerken en dissen, en aan Lucas du Hem, Joos de Poortere, Bertholmeeus van Sestre en Niclaes Ancheman.
Klerk Bartholomeus van der Praet
Datering 12/10/1581
Zestienstraat Ghelthuustrate
Oud huisnummer D21/36
Adres Geldmuntstraat 29
Adrescode 800000850029
Nota In record dd. 02/07/1649 wordt vermeld: dit huis nu een tweewoonst uitmakend.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be