Back to top

Verkoop, Biskajersplein 1 - 4/06/1584 | Erfgoed Brugge

Referentie JAN/0085
Aard Verkoop
Part Jan Spetael als gevolmachtigde over de gezamenlijke erfgenamen van Jacob Twijn én zijn vrouw, verkoopt aan mr. Edouart Barleij 4/5 samen met 1/24 deel van het ander 1/5 deel van dit huis met beding dat de gemene muur van dit huis en het huis ter Biskajersplein niet mag verhoogd worden zonder toestemming van beide eigenaars, verder dat de 2 volgend huizen JAN/0086 & 87 verder hun vrije lucht moeten behouden door 2 vensters elk, en dat beide eigenaars verplicht zijn het regenwater binnen hun huis naar de straat moeten afvoeren.
Klerk Cornelis (of Jan ? ) de Ruddere
Datering 4/06/1584
Huisnaam't Bruijne Cruijce
Zestienstraat Zack wijnstrate
Oud huisnummer A1/68
Adres Biskajersplein 1
Adrescode 800000240001
Nota Dit huis maakt nà 1660 één geheel uit met het voorgaande JAN/0084.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be