Back to top

Arrest, Langerei 53 - 2/04/1692 | Erfgoed Brugge

Referentie NIK/1333
Aard arrest
Part Adriaen Rielant voert arrest uit op de delen die zijn te beurt gevallen door successie van de overleden Catharine Beauchier op Joanna Beauchier weduwe van Denijs Teerlijnck, ook arresteert hij op Pieter en Anthone Goethals en nog Jaecques Pollet in dit huis, om daaraan gedeeltelijk of geheel verhaal te nemen.
Klerk Pieter Wulfijnck
Datering 2/04/1692
HuisnaamJesus, Maria, Anna
Zestienstraat Houtbrekers Dam
Oud huisnummer E11/57
Adres Langerei 53
Adrescode 800002070053
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be