Back to top

Verkoop, Langerei 48 - 26/08/1719 | Erfgoed Brugge

Referentie NIK/1338
Aard Verkoop
Part Het huis hiervoormeld dd. 11/07/1682 en welke Idesbaldus zoon van Jaecques Brielman gekocht heeft dd. 24/12/1707, behoort toe aan Lucia de Velaere weduwe en eigenares in het sterfhuis van Jan Droomers als in NIK/1360.
Datering 26/08/1719
HuisnaamBleekerie genaamd Sint Gillis
Zestienstraat Houtbrekers Dam
Oud huisnummer E11/50, E11/51 en E11/52
Adres Langerei 48
Adrescode 800002070048
Nota Dit oud kadasternummer omvat vanaf 180 reeds 2 partijen: een huis ten zuiden (gelegen aan de straatkant van de Langerei en vandaag bestaande uit Langerei 46-48) & inwaarts een blekerij met huis ten noorden (in de 19de en 20ste eeuw zijn deze gronden verkaveld en werden er verschillende huizen (nu nrs. 38A-43) gebouwd, die via een gang/straatje toegang hebben op de Langerei).
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be