Back to top

Verkoop, Langerei 48 - 31/07/1681 | Erfgoed Brugge

Referentie NIK/1338
Aard Verkoop
Part Adrianeken Saeijs weduwe van Jaecques Flamen, Jaecques Flamen, Joachim Godschalck en Anthonette Flamen, zijn vrouw, verkopen de 5/6 delen van dit huis ten noorden aan Aernout Flamen, wie reeds het overig 1/6 bezit, per zijne medeverschijnende Joos de Grave en vrouw, die mededeelden dat dit huis per 17/12/1652 geregistreerd is geweest op Antheunis Saeijs, dat dezelfde koop en erfenis uitmaakte en geveinsd zijnde, en dat dit lange tijd is gebleven, zodat de huidige koper als erfgenaam van vermelde Antheunis daaraan gerechtigd is en voor zoveel nodig dat hij dezelfde koper ook erfenis geeft en waarborgt.
Klerk Thadeus Hano
Datering 31/07/1681
HuisnaamBleekerie genaamd Sint Gillis
Zestienstraat Houtbrekers Dam
Oud huisnummer E11/50, E11/51 en E11/52
Adres Langerei 48
Adrescode 800002070048
Nota Dit oud kadasternummer omvat vanaf 180 reeds 2 partijen: een huis ten zuiden (gelegen aan de straatkant van de Langerei en vandaag bestaande uit Langerei 46-48) & inwaarts een blekerij met huis ten noorden (in de 19de en 20ste eeuw zijn deze gronden verkaveld en werden er verschillende huizen (nu nrs. 38A-43) gebouwd, die via een gang/straatje toegang hebben op de Langerei).
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be