Back to top

Verkoop huis en transport rente, Mariastraat 38 - 26/08/1693 | Erfgoed Brugge

Referentie OLV/0739
Aard verkoop huis en transport rente
Part Josijne Schroij, Pieter Uutterwulghe, gemachtigd door Louijse, dochter van Marcus de Sweert, weduwe van Pieter Aijaert, en door meester Francois de Baecke, wettelijke voogd van de twee wezen van Norbertus Luijssaet uit zijn eerste huwelijk met Barbara, dochter van Sweert, en als voogd van het weeskind van Pieter Aijaert bij Louijse Jeanne de Sweert, allen erfgenamen van Meester Judocus Schroij, overleden deken en pastoor van de Sint-Salvatorskerk, verkopen hun erfdelen in dit huis en OLV/0740 aan Anthone Gloribus, die de rest bezit. Beide huizen zijn nu "in een gebouwd". De tweede comparant transporteert aan Gloribus een deel van de rente van 13-0-0 pen 20 bezet op JAN/0052 en van 2-10-0 pen 20 bezet op OLV/0061 en achterstallen
Klerk Adriaen Rielant
Datering 26/08/1693
Zestienstraat Groote Heylich Gheestrate
Oud huisnummer C9/2
Adres Mariastraat 38
Adrescode 800002220038
Nota OLV/0738 was in dezelfde eigendom (met uitzondering van de periode 1588-1615). In 1628 werd het samengevoegd met dit huis. In 1640 wordt ook OLV/0740 aangekocht. In 1693 blijken deze huizen "in een gebouwd" te zijn
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be