Back to top

Verkoop, Goezeputstraat 21 - 27/05/1795 | Erfgoed Brugge

Referentie OLV/0753
Aard verkoop
Part Eugenius Goddijn de jonge en echtgenote verkopen een huis aan Anna de Sau, meerderjarige vrouw. Het huis maakt deel uit van de voormalige kloosterterreinen en wordt momenteel bewoond door kanunnik Canneel. Aan de westkant paalt het met een eigen muur aan de stadswaterloop op het erf van kanunnik Le Baillij, aan de oostkant heeft het gemeenschappelijke muren (waarop mag gebouwd worden) tot tegen het zuidelijke achtererf met gemeenschappelijk toilet en afwatering in de stadswaterloop. Het toilet en de afwatering zijn gemeenschappelijk met het huis van kanunnik de Souttere en moeten gemeenschappelijk geruimd worden. Wel ligt de ruimsteen van de beerput op het erf van de Souttere. Aan de zuidkant zijn er gemeenschappelijke muren met het achterliggende heester dat Anna de Sau ook kocht. Het huis is belast met een losrente van 7-10-0 pen 20 (slechts 6-0-0 pen 25 bij betaling binnen de zes weken na de vervaldag). Grondrenten zijn ten laste van Brigitte Minne
Klerk F. A. Beyts
Datering 27/05/1795
HuisnaamHet Heylich Gheesthuys
Zestienstraat Langhe Heyligh Gheestrate
Oud huisnummer C9/67
Adres Goezeputstraat 21
Adrescode 800000940021
Nota Was Urbanisten en Conceptionistenklooster tot 1785, daarna genationaliseerd en verkaveld. Kloostergebouwen werden gedeeltelijk afgebroken en vervangen door nieuwe woningen en heesters. In de registers zijn schetsen van die verkaveling opgenomen
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be