Back to top

Verkoop, Katelijnestraat 74 - 12/11/1621 | Erfgoed Brugge

Referentie OLV/0779
Aard verkoop
Part De erfgenamen van Jan Fromont verklaren afstand te doen van de eigendom van dit huis (na verkoop bij decreet). Sebastiaen Gryspeere had daarvan transport gekregen van Frans Pyl. Nu verkopen ze het hem (ghifte absoluyt) mits de acceptant de rentelast zal dragen
Klerk Joost van de Walle
Datering 12/11/1621
Zestienstraat Sinte Cathelynestrate
Oud huisnummer C10/18
Adres Katelijnestraat 74
Adrescode 800001550074
Nota In 1580 had dit huis een gemeenschappelijk erf met OLV/0778. Beide huizen werden in 1674 samengevoegd tot één woning
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be