Back to top

Arrest, Genthof 1 - 8/10/1680 | Erfgoed Brugge

Referentie CAR/0130
Aard arrest
Part Op dit huis wordt arrest gepleegd ten laste van Edouard Custis om reden van verhaal als in CAR/0138.
Datering 8/10/1680
HuisnaamHet Cleene Manschip
Zestienstraat Beneden Sint Jansbrugghe
Oud huisnummer F2/49
Adres Genthof 1
Adrescode 800000860001
Nota Naast deze woning staat een nieuwe woning die volgens Gilliodts :" een huijs ghenaemt Danswyck gheweest hebbende eene achterpoorte van 't groot huijs op de platse van de Oosterlijnghen staende naest de Witte Poorte an de westzijde ende den huijse van P. Bruneel aan d'Oostzijde, pertinet Marcus Cassetta folio 0819.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be