Back to top

Overdracht van eigendomsrecht, Zuidzandstraat 46 - 21/06/1583 | Erfgoed Brugge

Referentie JAK/0270
Aard overdracht van eigendomsrecht
Part De weduwe van Nicasen vande Walle draagt haar eigendomsrechten, welke ze verkregen had bij akte van verkoop bij decreet dd. 03-06-1575, ondertekend door Jan Spetael als klerk, over aan Niclaes Colve, samen met 00-06-00 gr. landcijns én met 05-06-08 gr. pen. 18 samen met twee volgende huizen JAK/0271 & 0272, waarvan dit huis alleen de last draagt, verder met 03-00-00 gr. pen. 18 verbonden aan dit huis alleen, en nog een lopende schuld op dit huis van 60-00-00 gr.
Klerk Bartholomeus van der Praet
Datering 21/06/1583
Huisnaambrouwerij 'tCruijsken
Zestienstraat Zuijdzandstrate
Oud huisnummer D18/9
Adres Zuidzandstraat 46
Adrescode 800003900046
Nota Veel verwijzingen naar JAK/0271, later één geworden. Gilliodts meldt :" Reg. decreten1561-81, fol. 144, n.2.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be