Back to top

Rente, Hoogstraat 11 - 22/10/1580 | Erfgoed Brugge

Referentie JAN/0241
Aard rente
Part Jan Bourreije bezet op dit huis en op een huis in de Molenmeers gelegen, JAN/0527, een jaarlijkse rente van 02-00-00 pen. 16 ivv Sioen de Beste. Terzelfdertijd gaf Jan te kennen dat dit huis van vroeger belast was samen met het huis genaamd de "Gentsche herberghe" met 00-11-04 onder landcijns, grondrente ,leenrente en eeuwige cijns waarvan dit huis alleen de last zal dragen. Verder samen met hetzelfde huis staand in de Balsemboomstraat toebehorend wijlen Anthoon Ruteau met 10-10-00 de pen. 18 waarvan dit huis schuldig is 00-00-02 per jaar en de andere huizen het saldo, nochtans altijd in elkaar verbonden blijvend en onderverstaan dat het hierna volgend huis zijn vrij licht der vensters heeft zoals nu, zonder dat de eigenaar van dit huis deze niet mag verhogen, noch verduisteren. Verder dat het huis de Gentsche Herberg zijn vrije waterdrop en ander vrijheid van waterloop naar de straat mag nemen.
Klerk de Morenvael
Datering 22/10/1580
HuisnaamJeruzalem
Zestienstraat Hoochstrate
Oud huisnummer A2/15
Adres Hoogstraat 11
Adrescode 800001230011
Nota Dit huis vormt het hoekhuis met de Kelkstraat
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be