Back to top

Overeenkomst tussen erfgenamen, Freren Fonteinstraat 1 - 16/06/1603 | Erfgoed Brugge

Referentie DON/0396
Aard Overeenkomst tussen erfgenamen
Part Tussen de gemene erfgenamen van Joos De Cabootere en Abel Osten gehuwd met Marie De Cabootere werd overeengekomen dat Abel Osten alleen gerecht blijft in dit huis. Belast met 3 schell. 8 gr., 20 gr. en 10 schell.gr.t'jaars den pen.18 samen met de paardestal van dit huis uitkomende in de Jacobinessenstraat.
Klerk Lodewijck Vande Velde
Datering 16/06/1603
Zestienstraat By de Frerefonteyne
Oud huisnummer B3/22
Adres Freren Fonteinstraat 1
Adrescode 800000760001
Nota In de 16de eeuwse koopakten wordt de straat steeds als "In de Braamberchstraete by de Frerefonteyne" vermeld. Samen met de huizen DON/0396² en DON/0397.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be