Back to top

Eigendomsrecht, 't Zand 33 - 17/01/1654 | Erfgoed Brugge

Referentie OLV/0185
Aard Eigendomsrecht
Part Het bestaan van dit huis wordt vastgesteld bij een plaatsbezoek. Het wordt bewoond door de weduwe van Guillame de Coninck. Behoorde vroeger vermoedelijk bij OLV/0186 en werd verkocht aan Pieter van Exaerde, gehuwd met de zuster van Guillame de Cueninck. Hoorde niet bij OLV/0184, dat eigendom was van Joos de Coninck, broer van Jan
Datering 17/01/1654
Zestienstraat Losschaertstrate
Oud huisnummer C3/69
Adres 't Zand 33
Adrescode 800003480033
Nota Dit huis heeft vermoedelijk vroeger behoord bij OLV/0186. De affectaties en alienatie uit 1644 en 1645 m.b.t. dit huis werden in de registers verkeerdelijk ingeschreven onder OLV/0184. Na 26-08-1683 wordt het gevoegd bij OLV/0186. Afgebroken.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be