Back to top

Borgstelling + verbintenis, Ezelstraat 23 - 26/04/1798 | Erfgoed Brugge

Referentie JAK/1245
Aard borgstelling + verbintenis
Part Antonius Tijtgat, Romianus Mulier en Andreas vander Poorte,beiden gezworen voogden van Franciscus en Henricus Delmiche, de twee vooralsnog minderjarige kinderen van wijlen Franciscus Josephus Delmiche en Marie Therese Pacquet, verklaren voor de 2 voornoemde weeskinderen zich borg te stellen voor een som van 82-15-06 die hun moeder van hen schuldig is wegens hun aandeel in het slot van de inventaris van het sterfhuis van hun vader, wettelijk gelikwideerd voor de vrederechter Charles de Madrid. Zij verbinden hiertoe dit huis.
Klerk Frans Antoon Beijts
Datering 26/04/1798
HuisnaamDe Verkeerde Wereldt
Zestienstraat Ezelstrate
Oud huisnummer D7/12
Adres Ezelstraat 23
Adrescode 800000730023
Nota In 1796 staat dit huis bekend als zijnde een bakkerij
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be