Back to top

Verkoop, Oostmeers 65 - 12/11/1580 | Erfgoed Brugge

Referentie OLV/0599
Aard Verkoop
Part Jan Le Merchier over hem zelf, Thomas Le Merchier en Jacob Van De Stichele als voogden van Theunken en Maayken de kinderen van de voornoemde Jan verkopen dit huis en heester aan Jan Van Dijcke. Belast met de navolgende huizen met 04-13-00 en 00-11-00 t'jaars landcheins. Verder nog belast samen met het huis genaamd de "Witte Lelie" in de Noordzandstraat met 0-20-0 pen 18. Verder met een huis staande op de hoek van de Smedestraat en een huis op de Vrijdagmarkt genaamd "Den Rode Leeuw" belast met 2-0-0 pen.18. Voorts nog met de volgende huizen belast met 0-0-12 cijnsrente tvv de stad.
Klerk Bartholomeus Berot
Datering 12/11/1580
Zestienstraat Oostmeersch
Oud huisnummer C8/30
Adres Oostmeers 65
Adrescode 800002490065
Nota Een huis met heester ernaast. Dit heester paalde aan dit huis, de stadswaterloop en de blekerij van de Wijnaard. Het werd in 1689 afzonderlijk verkocht. Vijf inschrijvingen ts. 1675 en 1679 staan verkeerdelijk bij OLV/0604 en zijn op hun juiste plaats ingevoerd.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be