Back to top

Verkoop, Katelijnestraat 53 - 3/02/1581 | Erfgoed Brugge

Referentie OLV/0912
Aard verkoop
Part drie vierdedelen in de helft van dit huis worden verkocht aan de weduwe van Pieter Schoevlieghe die reeds eigenaar is van de andere helft van dit huis ten sterfhuize van haar echtgenoot Pieter Schoevlieghe. Steven Schoevlieghe voorts Cornelis Bollaert en Thomas Thillerous, mede-erfgenamen van Pieter Schoevlieghe geven te kennen dat dit huis beschikt over een aijsement welke gemeen is met het huis OLV/0913 en met een eester, staande achter dit huis in de Ouden Ghentweg, eigendom van Pieter Houzet. De drek dient te worden afgeleid op het erf van dit huis. Voor de ruiming moet iedere vermelde huiseigenaar tussenkomsten in een derde van de kosten. Het resterende achtste deel van dit huis behoort toe aan Maeyken en Grietken, de minderjarige kinderen van Jan van Hoeije bij Passchijne Schoevlieghe
Klerk Corn. de Ruddere
Datering 3/02/1581
Zestienstraat Sinte Catelynestrate
Oud huisnummer C12/6
Adres Katelijnestraat 53
Adrescode 800001550053
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be