Back to top

Erfenisverdeling, Geerwijnstraat 9 - 20/09/1582 | Erfgoed Brugge

Referentie JAK/1666
Aard erfenisverdeling
Part Bij de erfenisverdeling tussen de weduwe en bezitter van het sterfhuis van Jooris Dhont enerzijds en de erfgenamen van Jooris anderzijds werd overeengekomen dat Anthonus Du Lieu, via zijn echtgenote erfgenaam van Jooris, gerechtigd wordt in de helft van dit huis, JAK/1667, JAK/1668 en JAK/1669. De weduwe van Jacob Peerman krijgt de andere helft van deze vier huizen. Deze vier huizen gelden 0-0-12 van de totale rentelast van 0-4-0. De rest komt ten laste van de twee volgende huizen Tstoffelken en Tzaelken
Klerk Jan Spetael
Datering 20/09/1582
Zestienstraat Sheergheerwijnstrate
Oud huisnummer D2/13
Adres Geerwijnstraat 9
Adrescode 800000900009
Nota In 1580 waren de vier huizen JAK/1666, JAK/1667, JAK/1668 en JAK/1669 in dezelfde eigendom. In 1601 werd die eigendom opgesplitst, waarna dit huis de inschrijvingen volgde van JAK/1667 (zie ook daar). In 1630 hielden de inschrijvingen voor deze twee huizen op. Wellicht werden ze samengevoegd met JAK/1668, dat in 1641 vermeld werd als zijnde drie huizen. Zie verder daar
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be