Back to top

Verkoop, Rozendal 2 - 17/11/1661 | Erfgoed Brugge

Referentie JAK/1298
Aard Verkoop
Part Jaecques de Donckere, kamervoogd van het moederskants minderjarig kind van Jan Baptiste Baron de Camargo zowel voor zichzelf opkomend als gevolmachtigde voor Theodor de Camargo, gewoon voogd van de vaderlijke kant van het voornoemde weeskind, verder gemachtigd voor E.P. Jan Baptiste de Camargo der societeit Jesu, verkoopt dit huis met hetzelfde stuk grond erbijhorend, aan Guillame Bonnevalle en Niclaes de Liguij, zonder dat de koper of zijn erfgenamen enige lucht of uitzicht mogen nemen uitgevend op het huis of hof van het grote huis hem toebehorend 'skopers aanbrengst dat 'tzelfde tegenwoordig hebben en aldus 't zelfde groot huis heeft een poort uitgevend in de voornoemde verkochte hof en is de eigenaar van 't voornoemde groot huis verplicht deze poort te laten toemetsen.
Klerk Jan de Donckere
Datering 17/11/1661
Zestienstraat Roosendale
Oud huisnummer D7/94, D7/93 & D7/92
Adres Rozendal 2
Adrescode 800002860002
Nota Het gaat om een groot huis met groot stuk hof (heester met een klein huisje erop). Het kleine huisje wordt later een boei of loods en gevoegd bij het grote huis. In de 18de eeuw is er melding van een middelste huis, een groot huis en een klein huisje; drie woningen dus
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be