Back to top

Rente, Langerei 26 - 14/08/1585 | Erfgoed Brugge

Referentie NIK/1352
Aard rente
Part De weduwe van Jan Lauwers bezet op dit huis een rente van 04-00-00 gr. pen. 16 t.v.v. de dis O.L.Vrouw-kerk te Brugge met verschillende overeenkomsten en erfdienstbaarheden, nader verklaard in de akte. Verder nog 00-14-of-15-00 gr. leenrente ceinsrente én erfelijke rente eraan verbonden tezamen met 5 huizen ernaast staande aan de zuidkant, waarvan dit huis alleen de last draagt, verder nog een rente van 02-05-00 gr. pen. 24 daar reeds vroeger aan verbonden.
Klerk Cornelis of Jan de Ruddere
Datering 14/08/1585
Huisnaam't Hof van Sint Pol
Zestienstraat Houtbrekers Dam
Oud huisnummer E13/16
Adres Langerei 26
Adrescode 800002070026
Nota Dit huis gaat later samen met NIK/1351 en vanaf 1619 klooster van Sarepta.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be