Back to top

Rente, Katelijnestraat 137 - 22/03/1771 | Erfgoed Brugge

Referentie OLV/0959
Aard Rente
Part Sieur Joannes Allaert, jongman zijn zelfs, bezet op deze partij van huizen met hun toebehoorten een rente van 15-00-00 wisselgeld sjaars pen 20 op de kapitale som van 300-00-00 (ontbreekt hier een of meerdere lijnen)
"dit huis met zijne toebehoorten voorhoofdend in de Katelijnestraat aan de oostkant dezer straat, uitmakend het hoekhuis van de Mande visspaanstraat , aleer één huis, schuur en stalling geweest zijnde en nu aaneen gebouwd, achterwaarts strekkend met zijn achterhuis en boeie in de Mandevisspaanstraat tot tegen het huis dat nu ook aan d'eerste comparante en haar kinderen toebehoort, zijnde dit huis voorhoofdend ook in de Katelijnestraat met zijn boeien en achterhuis door d'eerstens comparantens overleden man gans en geheel opnieuw herbouwd aan Sieur Joannes Allaert, jongman zijn zelfs. "
Klerk J.B. vander Hofstadt
Datering 22/03/1771
Zestienstraat Sinte Catelynestrate
Oud huisnummer C12/38
Adres Katelijnestraat 137
Adrescode 800001550137
Nota dit hoekhuis werd later opgesplitst in drie huisjes
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be