Back to top

Arrest, Hoogstraat 6 - 11/04/1711 | Erfgoed Brugge

Referentie DON/0134
Aard arrest
Part Marie Hoet, echtgenote van Jacques Paesscheseune te Vormezeele, gemachtigd door haar man, liet arrest doen op het huis van Gaspar de Gorcy, wegens de koopsommen van een huis, herberg en brouwerij en van nog een huis in de heerlijkheid van Vormezeele, samen met de besproken wijnpotten, hoofdkleden en andere lasten en voorwaarden die erbij horen. Ook de pachten of huishuren worden gearresteerd. De barones van Quincy verklaarde de verkopingen van 1698 en 1700 ongeldig tussen Paesscheseune en Gorcy. Ook de kosten van wat betaald is in het baljuwschap van Ieper worden aangerekend.
Klerk Jacob Gheys
Datering 11/04/1711
HuisnaamDe Zeven Torren
Zestienstraat Hoochstraete
Oud huisnummer B2/7
Adres Hoogstraat 6
Adrescode 800001230006
Nota Dit huis vormde één geheel met DON/0135 en DON/0136. Zie ook daar.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be