Back to top

Arrest, Spanjaardstraat 10 - 7/07/1688 | Erfgoed Brugge

Referentie CAR/0114
Aard arrest
Part Donche als transporthebber (eigenaar op papier) volgens Noël Rijde en het transport( overdracht van eigendomsrechten op papier) dd. 27-04-1688 ondertekend door T. vande Kijndere als notaris; laat beslag leggen op deze woning, boei en andere toeboren, thans eigendom van de kinderen van Jan Melaert, teneinde verhaal uit te oefenen voor de som van 20-00-00 gr. vlaams.
Klerk La Taille
Datering 7/07/1688
HuisnaamCleen Raepzaet
Zestienstraat Langhewyncle of Spaignaertstrate
Oud huisnummer F2/35
Adres Spanjaardstraat 10
Adrescode 800003260010
Nota Gilliodts : " Reg. decreten 1581-87, fol. 203 r. n.2. Ch. Pup. S. Jean 1439-72, fol.24 v. , n. 6." In de 19de eeuw bij F/485 of F2/34 gevoegd (CAR/0115).
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be