Back to top

Verkoop, Woensdagmarkt 2 - 22/07/1690 | Erfgoed Brugge

Referentie CAR/0126
Aard verkoop
Part Bernaerd Bockman, weduwnaar en eigenaar ten sterfhuize van Isabelle Geuns, alsmede van de inventaris ten zelfden sterfhuis opgemaakt door Franchois Bernaerd Bockman, zijn meerderjarige zoon oud 25 jaar, en ondertekend door de voogd van de andere kinderen door akte van 20-07-1690 ondertekend F. van de Velde, verkoopt dit huis aan d'Hr. & Mster. Jacques van Ockerhout.
Klerk M. de Ram
Datering 22/07/1690
Zestienstraat Oosterlijnghe Platse
Oud huisnummer F2/54 & F2/55
Adres Woensdagmarkt 2
Adrescode 800003810002
Nota Gilliodts: " Reconstruite en 1545. Tresor. 1541-56, fol. 92, n.2.". In het begin van de 17e eeuw wordt dit huis opgesplitst in een noordelijk en zuidelijk huis die vanaf dan afzonderlijke inschrijvingen krijgen.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be