Back to top

Abandonnement van eigendomsrecht ener rente, Oude Zak 8 - 4/11/1707 | Erfgoed Brugge

Referentie JAK/1288
Aard abandonnement van eigendomsrecht ener rente
Part Catherine van Hecke weduwe van Pieter Bolaen,Anna van Hecke weduwe van Jan Slecgtijnck, zowel uit eigen naam als voor haar 2 kinderen verschijnend geven te kennen dat zij eigenaar zijn van dit huis, belast met een rente van 06-00-00 gr. vervallend telken 12/10 ber., van hetwelk zij volledig afstand doen in handen Jan Pieters en Zeger Acket, vertegenwoordigend de eigenaars van de voornoemde rente of het kapitaal ervan.
Klerk Pieter Haghetuijte
Datering 4/11/1707
Zestienstraat Oudenzack
Oud huisnummer D7/105
Adres Oude Zak 8
Adrescode 800002540008
Nota Veel gemeenschappelijke inschrijvingen met JAK/1289.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be