Back to top

Rente, Oude Zak 8 - 12/12/1673 | Erfgoed Brugge

Referentie JAK/1288
Aard rente
Part Anthone van Hecke en vrouw bezetten op dit huis een rente van 06-00-00 gr. pen. 20 t.v.v. Michiel en Marie de 2 minderjarige kinderen van wijlen Jan vander Straete, zoon van Jan voor dewelke aanvaardend optreedt hun respectievelijke voogd.
Klerk Adriaen Rielant per register N.la Tomme.
Datering 12/12/1673
Zestienstraat Oudenzack
Oud huisnummer D7/105
Adres Oude Zak 8
Adrescode 800002540008
Nota Veel gemeenschappelijke inschrijvingen met JAK/1289.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be