Back to top

Rente, Geldmuntstraat 3 - 4/06/1602 | Erfgoed Brugge

Referentie JAK/1763
Aard rente
Part Joos Schiethaeze en vrouw bezetten op de 3/4 van dit huis een rente van 02-00-00 gr. pen. 16 t.v.v. Pieter Bezoete.
Klerk Hieronijmus de Zaghere
Datering 4/06/1602
Zestienstraat Ghelthuustrate
Oud huisnummer D21/23
Adres Geldmuntstraat 3
Adrescode 800000850003
Nota In 1860 nav de verbreding van de Geldmuntstraat her verkaveld en vormt sman met D21/24 één perceel.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be