Back to top

Arrest, Sint-Walburgastraat 16 - 9/02/1680 | Erfgoed Brugge

Referentie JAN/0191
Aard arrest
Part Meester Frans vande Velde deed arrest op 1/3 van dit huis in eigendom van Frans de Proot wegens een schuld van 300-0-0 en intresten aan 16-10-0 per jaar (obligatie). De intresten zijn achterstallig sedert 04-10-1679
Klerk Herman Huwyn
Datering 9/02/1680
Zestienstraat Sinte Wouburghestrate
Oud huisnummer A2/60
Adres Sint-Walburgastraat 16
Adrescode 800003050016
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be