Back to top

Verkoop, Koningstraat 14 - 26/02/1610 | Erfgoed Brugge

Referentie JAN/0328
Aard verkoop
Part De weduwe en de voogden van de kinderen van Joos Valcke verkopen het huis en de grond die erbij werd gevoegd. Voorwaarde is dat de koper de schuld die op 29 mei 1599 op dit huis en erf werd bezet zal overnemen, samen met de 2-8-4-20 leenrente, landcijns en losrente, waarvan dit huis slechts 0-25-0 pen 18 en 0-3-0 grondrente geldt. Voorts is het huis nog belast met 0-20-0 pen 18. Alle overige schulden werden afgelost, behalve 24-0-0, maar de weduwe Valcke zal dat op zich nemen. NOTA: de naam van de koper is hier niet vermeld. Uit volgende akte blijkt dit Claeis du Lieu te zijn
Klerk Jan Letins
Datering 26/02/1610
HuisnaamVroeger Den Noodt Gods, daarna De Boomeloose Mande
Zestienstraat Crommewal
Oud huisnummer A3/34
Adres Koningstraat 14
Adrescode 800001820014
Nota Eind 16de eeuw werden de huizen JAN/0331 en JAN/0332 aan de Spiegelrei afgebroken of stortten ze in. De grond ervan werd bij dit huis gevoegd. Begin 18de eeuw was die grond dan weer in gebruik als "rollebaan" bij de herberg de Cordewagen. Vanaf 1648 was ook JAN/0329 in dezelfde eigendom
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be