Back to top

Transport (Stoutenburgh), Vlamingstraat 1 - 14/02/1685 | Erfgoed Brugge

Referentie NIK/0002
Aard transport (Stoutenburgh)
Part Jaecques Breijdel (zoon van Aernout, zoon van Joachim) en echtgenote Joanna van Wijndeken dragen de helft van dit huis samen met enkele renten over aan Jaecques en Anna Francoise Breydel. Alle renten en verlopen en de gespecifieerde goederen worden door de eerste comparanten overgedragen ten voordele van de tweede die dit aanvaarden voor hun drie minderjarige broers en zussen, namelijk Heindrick, Tobias en Joanna. Voorwaarde is dat de acceptanten de getransporteerde goederen zullen gebruiken tot alimentatie en behoorlijk onderhoud van de comparanten voor de rest van hun leven. Het is om die reden dat het transport gebeurt
Klerk Charles Wysserys
Datering 14/02/1685
HuisnaamStoutenburgh
Zestienstraat Marct
Oud huisnummer E1/1, E1/102; E1/101
Adres Vlamingstraat 1
Adrescode 800003600001
Nota Hoekhuis. In 1645 bestond dit huis reeds uit drie woningen. "Stoutenburgh" op de noordoosthoek van de Markt was de centrale woning. Beide buurhuizen bleven lang in dezelfde eigendom: het ene was een woning met onderliggende woonkelder op de Markt; het andere huis stond in de Vlamingstraat. De inschrijvingen van de drie woningen lopen tot 1731 door elkaar; vandaar zijn ze chronologisch per huis opgenomen
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be