Back to top

Rente, Langestraat 21 - 1/12/1728 | Erfgoed Brugge

Referentie JAN/1038
Aard rente
Part Henricus Sebastiaen Buquoij als gevolmachtigde voor jonkvrouw Isabelle vander Haeghen bezet op de 24,5 van 36 delen van dit huis een rente van 25-00-00 jaarlijks pen. 20 i.v.v. jonkheer Judocus de la Villette.
Klerk P. Beijts
Datering 1/12/1728
HuisnaamDe Lombard
Zestienstraat Langhestrate
Oud huisnummer A5/8
Adres Langestraat 21
Adrescode 800002080021
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be