Back to top

Rente, Biskajersplein 3 - 12/07/1639 | Erfgoed Brugge

Referentie JAN/0081
Aard rente
Part Joos vander Plancke en Anna de Sorghere, vroeger weduwe van Lieven Kervijn de Jonge om de voogden te waarborgen voor de 2 minderjarige kinderen van voornoemde Lieven Kervijn bij de genoemde Anna de Sorghere, voor de som van 171-06-00 ........ voor de zelfde helft in het verkochte huis staand in de Langestraat JAN/1031 door successie van vader en moeder aan hen te beurt gevallen, bezetten op dit stuk grond met het huis staand JAN/0093 een rente van 10-13-09 én 09 mijten pen. 16 t.v.v. voor dewelke aanvaardend optreden hun voogden.
Klerk Willem Matin
Datering 12/07/1639
Zestienstraat Corte Speghelreije
Oud huisnummer A1/72
Adres Biskajersplein 3
Adrescode 800000240003
Nota Deze partij (in 1580 omschreven als een stuk grond met een winkeltje) maakt deel uit als achterhuis van het huis JAN/0093 en wordt er in 1764 opnieuw van gescheiden. Het maakt daarna één geheel met JAN/0091 op het SInt-Jansplein 8. Dit huis zal in de 20ste eeuw gevoegd worden bij het huis Biskajersplein 3.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be