Back to top

Verbintenis als waarborg, Sint-Amandsstraat 12 - 28/04/1650 | Erfgoed Brugge

Referentie JAK/1784
Aard verbintenis als waarborg
Part Christoffels de Ceuninck en vrouw verbinden dit huis als meerdere waarborg t.v.v. de weduwe en erfgenamen van Jan vander Plancke, ingeval deze weduwe en erfgenamen ooit de uitoefening van het muntmeesterschap door de voornoemde de Ceunijnck te doen omwille van zijn mandaat ooit aangesproken zou worden.
Klerk Willem Maelfeijt
Datering 28/04/1650
Huisnaam't Groote Schaeck
Zestienstraat Sint Amantstrate
Oud huisnummer D21/63
Adres Sint-Amandsstraat 12
Adrescode 800002990012
Nota Gilliodts meldt: " Reg. decreten 1561-81, fol.87 v°, n.2.Ch.pup.S. Donat.1448-69, fol.206,n.5. "
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be