Back to top

Verkoop, Markt 22-26 - 6/10/1594 | Erfgoed Brugge

Referentie NIK/0040
Aard verkoop
Part Pieter van Nooreweghe en echtgenote verkopen deze winkel en het schoenlappershuisje aan Lucas de Zwarte
Klerk Pieter de Waghemakere
Datering 6/10/1594
Zestienstraat Groote Marct
Adres Markt 22-26
Adrescode 800002240022
Nota Winkeltje dat bestaat uit een poelierstal en een achterliggend schoenlappershuisje. In 1639 worden beide zaken gescheiden. Achtereenvolgens noteren we de inschrijvingen voor het schoenlappershuisje (1644), de poelierstal (inschrijvingen 1664 en 1669). Beide winkels brandden af in april 1669. Er is echter ook sprake van een tweede poeliershuisje dat hier voor het eerst genoteerd werd in 1633. De grond van de winkels werd kort na de brand verkocht aan de stad Brugge
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be